COnnections

Strona główna

Szanowni Państwo,

          Rozpoznanie raka piersi jest potężnym stresem. Jakkolwiek wyniki leczenia tego najczęstszego u kobiet nowotworu są coraz lepsze , pozostaje ono niezwykle traumatyzującym przeżyciem.
Warto zauważyć, że terapia staje się nie tylko coraz bardziej skuteczna, ale także coraz mniej okaleczająca. Proponuję chirurgię onkoplastyczną jako drogę do wyleczenia z bardzo niebezpiecznej choroby przy jednoczesnym uniknięciu okaleczenia i deformacji kojarzonej dotychczas z agresywnym leczeniem operacyjnym.
W latach 70 dwudziestego wieku jedynym praktykowanym rodzajem zabiegu operacyjnego była amputacja piersi (mastektomia) połączona z wycięciem pachowych węzłow chłonnych. Dzięki odwadze i pracy Profesora Umberto Veronesiego z Mediolanu w latach 80 wprowadzono leczenie oszczędzające, polegające na usunięciu części piersi zajętej przez guz, połączonym z radioterapią. Udowodniono, że skuteczność takiego leczenia jest taka sama jak skuteczność odjęcia piersi. Kolejnym sukcesem było wprowadzenie biopsji węzła wartowniczego, pozwalające na uniknięcie wcześniej stosowanego wycinania pachowych węzłów chłonnych u każdej chorej na raka piersi; tym samym unikamy dość często występującego następstwa zabiegu w postaci obrzęku ręki. Następny krok to onkoplastyka.
Jaki jest sens operowania za pomocą technik onkoplastycznych? Mastektomia jest nadal naczęściej wykonywanym zabiegiem u kobiet chorych na raka piersi. Z kolei leczenie oszczędzające ma często postać tak zwanego „szerokiego wycięcia“, powodującego u około 30% ( a w niektórych niekorzystnych lokalizacjach guza nawet u połowy operowanych) deformacje w postaci asymetrii wskutek wyraźnego ubytku części operowanej piersi, przesunięcia brodawki sutkowej czy powstania wgłębienia pod skórą gruczołu. Efekt estetyczny, wydający się sprawą drugorzędną wobec przerażającego rozpoznania raka, może stać się dużo bardziej wyraźnym problemem już niedługo po zakończeniu leczenia, po pełnym powrocie do aktywności. Poza tym, skoro można osiągnąć dobry efekt kosmetyczny nie ponosząc zwiększonego ryzyka, dlaczego nie poddać się zabiegowi onkoplastycznemu? Obecnie z dumą proponuję chorym chirurgię onkoplastyczną, polegającą na operowaniu w sposób zapobiegający deformacji. Stosuję techniki z zakresu chirurgii plastycznej ( używane na przykład podczas zabiegów zmniejszania czy podnoszenia piersi), niezwykle skuteczne podczas zabiegów polegających na wycięciu zajętej przez guz części piersi i przesunięciu tkanek w celu uzupełnienia powstałego wówczas ubytku i zachowaniu jej fizjologicznego kształtu.
W przypadku niektórych pacjentek istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów oszczędzających pierś, ale nie musi oznaczać to okaleczenia. Jeżeli istnieją wskazania do wykonania amputacji piersi, w większości przypadków proponuję jej odtworzenie podczas tego samego zabiegu (jednoczasową rekonstrukcję). Wykonuję odtworzenie piersi przy użyciu implantów silikonowych podczas tej samej operacji, zaraz po usunięciu miąższu gruczołu, z zachowaniem skóry, i najczęściej brodawki sutkowej. Niekiedy zabieg polega na dodatkowym przesunięciu tkanek własnych Pacjentki w miejsce amputowanej piersi (na przykład skóry i tkanki podskórnej wraz z mięśniem najszerszym grzbietu).
Część Pań, które przeszły skuteczne leczenie nosi pamiątkę walki z chorobą w postaci blizny po mastektomii. Także u nich istnieje możliwość odtworzenia piersi za pomocą ekspandera (torebki wypełnianej płynem, wszystej pod bliznę i pozwalającej na rozciągnięcie położonych nad nią tkanek, by wytworzyć przestrzeń dla wszczepianego następnie implantu silikonowego). Można odtworzyć także brodawkę sutkową i jej otoczkę.
Zabiegi rekonstrukcyjne są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Piersi kobiet mają różny kształt i wielkość. Różnią się między sobą poszczególne przypadki, sposoby leczenia i potrzeby kobiet operowanych z powodu raka piersi. Trudno mówić o wspólnym mianowniku, może poza wyleczeniem, które jest najważnieszym celem, i dla Państwa, i dla mnie. Niektórzy mówią, że nie szkoda róż, gdy płonie las. To prawda, że najważniejsze jest wyleczenie z bardzo niebezpiecznej choroby; ale skuteczne leczenie pozwala i na to, i jednocześnie na nieustanne (albo ponowne) cieszenie się pięknem wspomnianych wcześniej róż i piersi. Każdy przypadek jest indywidualny. Trudno znaleźć jednoznaczną i jedyną dobrą odpowiedź na pytanie, zwłaszcza zadawane w wielkim stresie. Proponuję rozmowę, podczas której można wiele wyjaśnić.
Miałem i nadal mam zaszczyt i szczęście uczyć się od Najlepszych. Skuteczne leczenie bez okaleczenia jest dla mnie wielką satysfakcją.

Zapraszam.

Praktyka prywatna : Kopexmed Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 23
(budynek Reprotechniki w pobliżu Filharmonii)

Rejestracja telefoniczna: 691 201 501, 71 343 30 40