COnnections

O mnie

Praktyka4 (753 x 611) (188 x 153)

        Jestem chirurgiem onkologiem, adiunktem w Katedrze Onkologii, Zakładzie Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od 1997 pracuję w Oddziale Chirurgii Onkologicznej I Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Od 2014 wykonuję zabiegi rekonstrukcyjne i onkoplastyczne w Oddziale Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Legitymuję się specjalizacjami w chirurgii ogólnej i onkologicznej.
Zajmuję się operacyjnym leczeniem osób chorych na szereg nowotworów (skóry, tkanek miękkich, przewodu pokarmowego), ze szczególnym uwzględnieniem kobiet chorych na raka piersi. Dzięki stypendium EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialists), kilkukrotnym pobytom w klinikach we Włoszech, Niemczech, Izraelu oraz licznym szkoleniom w kraju i zagranicą sukcesywnie prowadzę leczenie onkoplastyczne – operuję w sposób pozwalający na uniknięcie deformacji i uzyskanie optymalnych efektów estetycznych (usuwanie guzów z jednoczesną plastyką piersi: zmniejszeniem, podniesieniem) oraz uniknięciem okaleczenia (usunięcia miąższu piersi z zaoszczędzeniem jej skóry, brodawki sutkowej i otoczki i jednoczasową rekonstrukcją za pomocą implantu). Wykonuję także rekonstrukcje piersi u kobiet, które przebyły jej amputację z powodu raka piersi w przeszłości i nie zgadzają się na obecność płaskiej blizny w miejscu zabiegu (pierś można odtworzyć także w dowolnym okresie po jej odjęciu).

Moją nieustającą inspiracją i motorem działania są słowa dwu wybitnych chirurgów:
„Przywracamy to, co zabrała choroba nie dlatego, by schlebiać próżności, lecz by uleczyć umysł i duszę człowieka skrzywdzonego”
(Gaspare Tagliacozzi, Bolonia, XVI w.)

„Rise the bar – nieustannie podnoś swoją poprzeczkę. Efekt zabiegu zawsze może być jeszcze lepszy”
(Yoav Barnea, Tel Aviv, współcześnie)